18 జనవరి 2012

బుద్ధుడు స్థల కాలాలను దాటిన నేల, బుద్ధగయ

నాకు తెలిసినంత వరకూ, ఏ నమ్మకాలతోనూ, భయాలతోనూ సంబంధం లేకుండా సత్యాన్వేషణ ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినవారు గౌతమ బుద్ధుడు.

సత్యం ఒకటే అయినా, అది అనేక దేశ కాలాలో అన్వేషకుల చేత, జ్ఞానుల చేత అనేక రకాలుగా వర్ణించబడింది. సత్యం వర్ణనకూ, ఆ మాటకు వస్తే మనస్సుకీ అందనిదని వారే చెబుతుంటారు. నాకు అర్ధమైనంత వరకూ, సత్యానుభవం లేదా సత్యస్ఫురణ అత్యంత నిర్మలమైన, ప్రశాంతమైన మనస్సుకి తెలుస్తుంది. స్వచ్చమైన నీటికి రంగు లేనట్లు, స్వచ్చమైన సత్యానుభవానికీ ఏ భావనా స్థితీ ఉండదు. అయితే ఇందరు జ్ఞానులు ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు చెప్పారు. చెప్పినవన్నీ భావాలనుండి విముక్తి పొందటానికే కాని, క్రొత్త భావాలను కల్పించు కోవటానికి కాదు. మనస్సు అమనస్సు కావటానికి, ఎన్ని ఉపాయాలు అవసరమో అన్నీ ఎవరో ఒకరు, ఏదో ఒక కాలంలో చెబుతూ వచ్చారు.

మనలో చాలామందికి మతానికి, సత్యాన్వేషణ కూ భేదం తెలీదు. మతం ఏదైనా కొన్ని భయాల, నమ్మకాల, అలవాట్ల సమాహారం. సత్యాన్వేషణ, జీవితం పట్ల తీవ్రమైన శ్రద్ధ గలవారి మార్గం. మతం సామాన్యులకు జీవితం సాఫీగా సాగేందుకు అవసరమైన కొన్ని పద్ధతులను నేర్పుతుంది. కాని మతం నమ్మమంటుంది, భయపడమంటుంది. సత్యాన్వేషణ ప్రశ్నించమంటుంది, మరింత కాంతివంతమైన ప్రేమలోకి మేలుకోమంటుంది. ప్రతి మతం లోనూ, సామాన్యులూ, అన్వేషకులూ ఎవరిదారిన వారు నడుస్తూ ఉంటారు.

నిన్ను నువ్వు అత్యంత సన్నిహితంగా పరిశీలించుకో, నీ లోపలి ప్రపంచాన్ని నిజాయితీగా, భయం లేకుండా గమనించు. నిన్ను నువ్వు సరిగా పరిశీలించుకొంటే చాలు, క్రమంగా నీ లోపలి సంక్లిష్టత అంతా మాయ మౌతుంది. నువ్వు నీ లోతుల్లోకంటా భయరహితంగా ఉన్నపుడు, జీవితం పట్ల నువ్వు ఉదాత్తంగా స్పందించ గలుగుతావు. నువ్వు సజీవమైన ప్రేమతో నిండుతావు. అప్పుడు నీవలన ప్రపంచానికి నిజమైన మేలు జరుగుతుంది, నువ్వు ఉండటమే ప్రపంచానికి దీవెన అవుతుంది. దీనినే ఉపనిషత్తులూ, బుద్దుడూ, జీసస్ ఇంకా అనేక మహాత్ములు చెప్పారని, నాకు అనిపించింది.

అటువంటి మహాత్ముడు ఒకప్పుడు సంచరించాడని, నమ్ముతున్న నేల బుద్ధగయ. వారికి ఇక్కడే సత్యస్పురణ కలిగిందని ప్రజల నమ్మకం. స్థల కాలాతీతమైన సత్యాన్ని, దర్శించిన వారిని, అటువంటి సత్యం లో తమను లీనం చేసుకొన్నవారిని, స్థలకాలాలకు లోబడిన మనం, వాటి ద్వారానే గుర్తిస్తాం, గుర్తుపెట్టుకొంటాం. ఇది ఒక విరోధాభాస లా ఉన్నప్పటికీ, మనలో వారిపట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉంటె, వారు సంచరించిన ప్రదేశాలలో, ఇంకా వారి ప్రేమపూర్వక శ్వాస ఏదో చరిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. వారి పిలుపు మరింత గాఢంగా వినిపిస్తున్నట్లుంటుంది.

అన్ని ఫొటోలనూ చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.


1 కామెంట్‌:

  1. మీ ఫొటోలు అన్నీ చాల బాగున్నవి.అందులో కొన్ని ప్రదేశాలు స్వయంగా చూసినవి.కొన్ని చూడనివి.ఐనా ఫొటోల ద్వారా స్వయంగా చూసినట్లనిపించింది. ధన్యవాదాలు.

    రిప్లయితొలగించండి