09 సెప్టెంబర్ 2015

వెలుగుతున్న కవితాకాంతి : బండ్ల మాధవరావు

ప్రజాశక్తి 'కవిపరిచయం' శీర్షికలో బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం గురించి బండ్ల మాధవరావు పరిచయం.పత్రిక లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

08 సెప్టెంబర్ 2015

ఆహ్వానం

విజయవాడలో ఈ నెల 12 న జరగబోయే
బివివి ప్రసాద్ కవిత్వ సంపుటి 'నీలో కొన్నిసార్లు',
హైకూల సంపుటి 'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు'
పుస్తకాల పరిచయ సభకు ఇదే ఆహ్వానం.  
07 సెప్టెంబర్ 2015

ఎద తలుపుల్ని తట్టిలేపే అమృతగుళికలు : బులుసు సరోజినీదేవి

'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు' సంపుటి పై ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక లో 5.9.2015 న బులుసు సరోజినీదేవి గారి సమీక్ష..

ఆంధ్రభూమి లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

06 సెప్టెంబర్ 2015

జీవితం పంపిన దూత : కిరణ్ కంకట

'నీలో కొన్నిసార్లు' కవిత్వం పై ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో 16.8.2015న  కిరణ్ కంకట సమీక్ష.


పత్రిక లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.