08 సెప్టెంబర్ 2015

ఆహ్వానం

విజయవాడలో ఈ నెల 12 న జరగబోయే
బివివి ప్రసాద్ కవిత్వ సంపుటి 'నీలో కొన్నిసార్లు',
హైకూల సంపుటి 'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు'
పుస్తకాల పరిచయ సభకు ఇదే ఆహ్వానం.  
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి