25 ఆగస్టు 2018

బివివి ప్రసాద్ పుస్తకాల డౌన్లోడ్

బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం పుస్తకాలు గూగుల్ డ్రైవ్ నుండి ఈ లింక్స్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేయవచ్చును.

పుస్తకాలన్నీ : https://drive.google.com/open?id=1qLEsyOSkS9kSEe8pvh76HXcnxpWP22Qs

ఆరాధన : https://drive.google.com/open?id=13aQySDn4jCDf-6eutj2YGACqDoj8pzKu

హైకూలు : https://drive.google.com/open?id=1jjL5LoIRhSvMVL4sM4fqry_70B_UJfbe

నేనే ఈ క్షణం : https://drive.google.com/open?id=1N79vX5cosI9ulW6Gzf-mYeYC_z2aYYgK

ఆకాశం : https://drive.google.com/open?id=1T4pMZe9m7MHHRSyjfU4DH-dk_rx-DOeQ

నీలోకోన్నిసార్లు : https://drive.google.com/open?id=1oc7EjsiWu4KScUTR6PvJhehSSj6O0pqd

తాత్వికభావాల తన్మయత్వం బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం - సౌభాగ్య :
https://drive.google.com/open?id=13teJ3AtasZWldi7vpp1sClCgsUM1X2c_

ఆంగ్లానువాదాలు : https://drive.google.com/open?id=1hbeekJruRjmCEAl4asjfXq9-4EezripB
#బివివి ప్రసాద్ #తెలుగు కవిత్వం #హైకూలు #ఆకాశం #ఆరాధన #నేనే ఈ క్షణం #నీలో కొన్నిసార్లు #సౌభాగ్య 
#BVVPrasad #Telugu Poetry #Haikoolu #Araadhana #Nene ee kshanam #Akaasam #Neelo Konnisaarlu #Soubhagya

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి