27 సెప్టెంబర్ 2020

కవిత : చిన్ని జీవితాన్ని

ఒక చిన్ని జీవితాన్ని జీవించి వెళతావు
కాఫీ రుచిచూసిన దానికన్నా చిన్నది
పక్షి కూత కన్నా, చినుకు రాలటం కన్నా
సూదిమొన కన్నా చిన్న జీవితం

పసిపాప నవ్వుకన్నా తేలికైన జీవితం
ప్రియురాలి చూపుకన్నా హాయిగొలిపే జీవితం

మరణిస్తానన్న భయం తప్ప
నీ జీవితాన్ని పెద్దది చేస్తున్న
విషయమేదీ ఇక్కడ లేదు

మాయమౌతానన్న బెంగ తప్ప
ఈ జీవితాన్ని భారం చేసేంత
సారమేమీ ఇక్కడ లేదు

తెలియకపోవటమనే ఆకాశంలో
తెలియటం ఒక మేఘంలా కదిలి వెళుతుంది
లేకపోవటమనే అనంతంలో
జీవించటం ఒక కలలా కరిగిపోతుంది

పనిలేక గాలికి తిరిగినట్టు
పనిలేక జీవించి వెళ్లిపోవటం బావుంటుంది

ఎందుకు బ్రతికావని
ఎవరూ అడగకూడ దనుకొన్నట్టే
ఎందుకు వెళ్లిపోయావని కూడా
ఎవరూ అడగకూడ దనిపిస్తే
జీవితానికి పరమగౌరవంతో నమస్కరిస్తావు

బహుశా, అప్పుడు
జీవితం కూడా నిన్ను
మహాప్రేమతో గాఢంగా హత్తుకొంటుంది

ప్రచురణ :

వివిధ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక 21.9.20

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి