02 మే 2014

బ్రతకాలి


నువు లోకాన్ని లోపలికి తీసుకొంటున్నపుడు
అది నిన్నూ లోపలికంటా తీసుకొంటుంది
నిశ్చలతటంలోకి దిగినట్టు లోకంలోకి దిగుతావు కానీ
నీటి అడుగున వేచివున్న మొసళ్ళని ఊహించలేవు

ప్రతి గెలుపూ, పరాజయమూ
జీవనానందం నుండి మరికాస్త దూరంచెయ్యటానికి వస్తాయి
కీర్తి ఒక వజ్రంలా ఆకర్షిస్తుంది కాని
దానిని మింగినపుడు ప్రాణం తీయటం మొదలుపెడుతుంది

జీవితం ఇటువంటిదని ఎవరూ చెప్పరు
జీవితం కానిది వదులుకొంటే జీవితమే మిగులుతుంది
చనిపొమ్మని నిన్ను ఊపేస్తున్న భావాలన్నీ  
జీవితపు నీడలే కాని, జీవితం కాదు

జీవితం తనని తాను చూసుకొనేందుకు
నిన్ను కన్నది కానీ, నువ్వేదో చేసి తీరాలని కాదు
ఏదో చెయ్యటానికే అన్నీ ఉండాలనుకొంటే
ఏదీ చెయ్యని ఆకాశం ఏనాడో మరణించి వుండేది
ఏమీ ఎరుగని చిరునవ్వు ఏనాడో మాయమైపోయేది 

జీవించడమంటే మరేం కాదు
గాలిలా, నేలలా, నీటిలా ఊరికే ఉండటం
ఉండటమే ఉత్సవమైనట్టు ఉండటం
మిగిలిన పనులన్నీ
నిద్రపోయినప్పుడు నీ పక్కలో ఒంటరివైన ఆటబొమ్మలు    


______________________
ప్రచురణ: నవ్య వారపత్రిక 7.5.14

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి