06 అక్టోబర్ 2011

కినిగే.కామ్ లో నా హైకూల పుస్తకం.
నా మూడు హైకూ సంపుటులు, 
హైకూ పై ఇస్మాయిల్, సంజీవదేవ్, 
బివివి ప్రసాద్ వ్యాసాలు, రేడియో ఇంటర్వ్యూ 
అన్నీ కలిపి ఒకే పుస్తకం గా వచ్చాయి.
ఆసక్తి గలవారు చూడండి.

http://kinige.com/kbook.php?id=418
7.5.2013
ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం ఆవకాయ.కాం లో ఉచితంగా లభిస్తోంది. లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి