05 జనవరి 2013

సరస్సు వలే వుండు : జెన్ కథ


ఒక వృద్ధగురువు తన శిష్యుడి ఫిర్యాదులు వినీవినీ విసుగుచెందాడు.

ఒక ఉదయం అతన్ని కొంత ఉప్పు తీసుకురమ్మని పంపాడు.

తీసుకువచ్చాక, అతన్ని చేతినిండా ఉప్పు తీసుకొని ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో కలిపి తాగమన్నాడు. ఎలావుందని అడిగాడు గురువు. భరింపలేని రుచి అన్నాడు శిష్యుడు.

గురువు చిరునవ్వు నవ్వి, ఆ యువకుడిని, మరలా చేతినిండా ఉప్పు తీసుకొని సరస్సులో కలపమన్నాడు.

వారిద్దరూ సరస్సు ఒడ్డుకి నిశ్శబ్దంగా నడిచారు. శిష్యుడు చేతిలోని ఉప్పు సరస్సులో కలిపాడు. ఇప్పుడా సరస్సులో నీరు తాగమన్నాడు వృద్ధగురువు. త్రాగాక, ఇప్పుడా నీటిరుచి ఎలావుందని అడిగాడు. 'తాజాగా వుంది ' శిష్యుడు. గురువు 'నీకు ఉప్పదనం తెలిసిందా '. అతను లేదన్నాడు.

ఆ వృద్ధుడు అతని ప్రక్కన కూర్చుని మృదువుగా ఇలా చెప్పాడు ' జీవితంలో బాధ ఉప్పులాంటిది. అది ఎక్కువా కాదు, తక్కువా కాదు. ఎప్పుడూ ఒకే మోతాదులో వుంటుంది. కానీ దాని రుచి మనం ఆ బాధని ఉంచిన పాత్రపై ఆధారపడివుంటుంది. కనుక, నీకు బాధ కలిగినప్పుడల్లా నువ్వు చెయగలిగిన ఒకే పని, దానిని అనుభవించే వ్యక్తిని విశాలం చెయ్యటం. అలాంటపుడు, నువ్వు ఒక గ్లాసులా వుండకు. సరస్సు వలే వుండు '


~ Become a Lake ~

An aging master grew tired of his apprentice’s complaints.

One morning, he sent him to get some salt.

When the apprentice returned, the master told him to mix a handful of salt in a glass of water and then drink it.
“How does it taste?” the master asked.
“Bitter,” said the apprentice.

The master chuckled and then asked the young man to take the same handful of salt and put it in the lake.

The two walked in silence to the nearby lake and once the apprentice swirled his handful of salt in the water, the old man said, “Now drink from the lake.”
As the water dripped down the young man’s chin, the master asked, “How does it taste?”
“Fresh,” remarked the apprentice.
“Do you taste the salt?” asked the master.
“No,” said the young man.

At this the master sat beside this serious young man, and explained softly,
“The pain of life is pure salt; no more, no less. The amount of pain in life remains exactly the same. However, the amount of bitterness we taste depends on the container we put the pain in. So when you are in pain, the only thing you can do is to enlarge your sense of things. Stop being a glass. Become a lake.”

Source: www.facebook.com/TaoZen2012

తెలుగు అనువాదం: బివివి ప్రసాద్ 

4 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రసాద్ గారు,

  కధ ఎంత గొప్పగా వున్నదో ఫోటో మరింత అద్భుతంగా వున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వికె బాబు గారూ, కథ, ఫోటో రెండిటినీ పోల్చలేము కానీ, మీరన్నట్లు, ఇది గొప్ప కథ. ఫోటో అద్భుతమైనది. ధన్యవాదాలు మీ స్పందనకి.

   తొలగించండి