07 ఫిబ్రవరి 2017

పంజరాలు

'కొన్ని సమయాలు' పత్రికలో చదివి
ఎవరో మాట్లాడుతూ ఏ సందర్భం ఉద్దేశించారన్నారు

ఏ ఉద్యమం మీద అక్షరాల నీళ్ళు చల్లుతున్నారని వారి ఉద్దేశ్యం
అది ఏ ఉద్యమం గురించీ కాదు
మన అందరి జీవితోద్యమం గురించని కవి చెప్పాడు
బాగానే ఉంది కాని, సమాజస్పృహ కావాలి కదా అన్నారు 

ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షిని
పంజరంలోని పక్షి ఊచలచాటు నుండి చూస్తూ
పాపం అది ఆకాశంలో బంధించబడింది 
ఏంచేయాలో తెలియక ఎగురుతోందనుకొంటుంది
పక్షీ ఆకాశంలో ఎందుకు ఎగురుతావు 
పంజరం చేరుకొని ఊచల్ని తిట్టవచ్చు కదా అంటుంది 

జీవితం కాన్వాసుమీద సమాజం ఒక బొమ్మ మాత్రమే
జీవితం లేకుండా సమాజంలేదు 
జీవించే ఏర్పాట్లు మాత్రమే జీవితం కాదు
జీవితం అర్థమైతే సమాజం అర్థమౌతుంది, అర్థవంతమౌతుందని
కవి ఎప్పటిలాగే తనకు తానే జవాబు చెప్పుకొన్నాడు 

ఇది ఆకాశం, ఇది స్వేచ్ఛ, ఇది జీవితలక్ష్యమని స్పష్టంగా తెలుసుకొని
జీవితం దారితప్పిన మూలాలు వెదికిపట్టుకొని
మన బహిరంతర పోరాటాలూ, త్యాగాలూ చేయాలని,
పోరాటం ఏదైనా దు:ఖంతోనే, జీవనక్షేత్రంలోనే అంటే
పరనింద మినహా జీవితమంటే ఏ ఆసక్తీ లేనివారికి అర్థంకాదు 

చాలామందికి నచ్చిన మాటలు చాలు, చిత్తశుద్ధి అక్కరలేదు
విలువలు మాట్లాడితే చాలు, వాటికి దూరంగా బ్రతికినా ఫరవాలేదు

ఎవరి కనురెప్పలు ఎవరు విప్పగలరు
పంజరాలు నిండిన ఆకాశంలో 
మిగిలిన ఆకాశంకూడా పంజరంలాగానే కనబడుతుంది


23.3.2011
____________
'ఆకాశం' నుండి 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి