13 జనవరి 2018

చేతనావరణం

చేతనకి వెళ్తున్నాము, మీరూ వస్తే బావుంటుంది అన్నారు జయతి. జనవరి రెండున బస్సులు మారి గుంటూరు జిల్లా, చౌడవరంలోని చేతనని చేరుకొన్నాను. జయతీ, లోహితాక్షన్ దంపతులతో, చేతన ఫౌండర్ మంగాదేవిగారితో పలకరింపులయ్యాక, లోపలికి వెళదామా అన్నారు మంగాదేవిగారు. చేతన ఆవరణలో నడక మొదలుపెట్టాము.

సుమారు పది ఎకరాల స్థలంలో, అక్కడక్కడా ఒక్కొక్క విభాగానికి చెందిన భవనాలు, ఖాళీ స్థలమంతా అనేకరకాల వృక్షజాతులు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మంగాదేవిగారికి మొక్కలంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఎక్కడెక్కడి మొక్కల్నీ తెచ్చి, ఇక్కడి నేలకీ, గాలికీ, ఆకాశానికీ జత కలుపుతారు వాటిని.

వాళ్ళు ఏవో మొక్కల గురించి మాట్లాడుకొంటున్నారు కాని, పెద్దగా నా లోపలికి చేరట్లేదు. వాలుతున్న పగటితో పాటు, మనసులో కూడా ఏదో నిశ్శబ్దం ఆవరిస్తోంది. ఆకలితో ఉన్నవాడు నిశ్సబ్దంగా అన్నం తింటున్నట్టు, వేసవి దాహార్తుడొకడు ప్రతిబిందువునీ ఆర్తిగా త్రాగుతున్నట్టు ఆ వాతావరణంలోని స్వచ్చతని, తేలికదనాన్ని, బహుశా అక్కడి గాలికి కూడా అలవాటుగా మారిపోయిన మంచితనాన్ని నెమ్మదిగా లోపలికి నింపుకొంటున్నాననుకొంటాను.

ఆవరణలో సగం దూరం నడిచాక, ఎనభయ్యో ఏడు మంగాదేవిగారిపై కొంత పని చేసిందనుకొంటాను, మా బాధ్యత మరుద్వతిగారికి అప్పగించారు. జయతీ, లోహితాక్షన్ లకి ఇది రెండవ సందర్శన. వాళ్ళని అక్కడక్కడ పిల్లలు పలకరిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ ముఖాల్లో కనిపించే ప్రేమా, నిర్భీతీ, వాళ్ళ దేహాల్లో కదలాడే చురుకుదనమూ చాలు, వాళ్ళక్కడ ఎంత సంతోషంగా జీవిస్తున్నారో గ్రహించటానికి. తల్లిదండ్రుల్ని కోల్పోయిన, లేదా వాళ్ళే విడిచిన ఎక్కడెక్కడి పిల్లలో వాళ్ళు.

మరుద్వతి గారు చెబుతున్నారు. వాళ్ళ ముందు ఎప్పుడూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గురించీ, కుటుంబం గురించీ మాట్లాడము, అలా మాట్లాడటం వాళ్ళని చిన్న బుచ్చినట్టవుతుంది అని. చూడవచ్చిన వారెవరో, మీరంతా ఒక కుటుంబంలా ఉన్నారు అంటే, వాళ్ళలో ఒక అమ్మాయి 'లా ' కాదు, కుటుంబమే అని సరిచేసిందట. వింటుంటే, కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి.

మన మోటు పదాల్లో, ఒక అనాధాశ్రమం, ఒక వృద్ధాశ్రమం, చుట్టుప్రక్కలున్న పేదల పిల్లల కోసం ఒక ఉచిత విద్యాకేంద్రం, ఒక్కొక్క ఇంగ్లీషు, తెలుగు మీడియం స్కూళ్ళు అక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. నిర్వాహకులలో కొందరు మంగాదేవిగారి స్నేహితులు, మరికొందరు కఠినమైన ప్రపంచాన్నుండి అక్కడ తలదాచుకొన్నవాళ్ళూ కూడా ఉన్నారు.

రాత్రి భోజనాలప్పుడు 'గిజుభాయి ' పద్దతులేమన్నా పాటిస్తుంటారా అని అడిగాను. ఇతరత్రా, ఎంత గొప్ప ఆదర్శాలున్నా, పిల్లల చదువు దగ్గర కొచ్చేసరికి ఎక్కువో, తక్కువో హింసాత్మక పద్ధతులనే పాటించి, మలితరాన్ని కూడా హింసాత్మక జీవనానికి సిద్ధం చేస్తూ ఉంటాం కదా. నేను చదినంతలో, గిజుభాయివంటివారు బోధనకి సంబంధించి సున్నితమైన విధానాల్ని ప్రవేశపెట్టి చూసారు గనుక, నేనే ఒక పిల్లవాడినైనట్టు తటాలున అడిగాను ఆ ప్రశ్న. గిజుభాయి పద్దతులు ప్రైమరీ క్లాసులకే, మేము స్కూలు పెట్టడానికి ముందు మాంటిస్సోరీ ట్రైనింగ్ తీసుకొని అదే పద్దతుల్లో చెబుతున్నాము అన్నారు మంగాదేవిగారు. రేపు వీళ్ళకి మన ప్రైమరీక్లాసులు చూపించండి అని మరుద్వతిగారికి చెప్పారు.

ఉదయం ఆరింటికి కలుద్దాము, మీతో పాటు పక్షుల్ని వెదకటానికి కొంతమంది అమ్మాయిల్ని పంపిస్తాను అన్నారు జయతితో మరుద్వతిగారు. ఎలాంటి చోటుకి వచ్చాను ఇన్నాళ్ళకి అని ఇంకా తలుస్తూనే, వాళ్ళనుండి సెలవు తీసుకొని, అక్కడే వున్న అతిథి గృహాన్ని చేరాము. ఇలాంటి సేవాసంస్థ నిర్వహించాలనేది నా యవ్వనకాలపు ఆదర్శాలలో ఒకటి. మనం చేయాలనుకొని, చేయలేకపోయిన ఉన్నతకార్యాలు మరెవరైనా చేసినపుడు, వాళ్ళని చూస్తే గొప్ప తృప్తీ, శాంతీ కలుగుతాయి. లోలోపలి న్యూనతాభావం నుండి కొంత బయటపడినట్టు ఉంటుంది.

తెలతెలవారుతుండగా మళ్ళీ చేతనలో అడుగుపెట్టాము ముగ్గురమూ. ప్రశాంతమైన ఆ ఉదయకాంతీ, ఈ చేతనావరణమూ ఒకలాంటివే అనిపించింది. చెరగని చిరునవ్వుతో మరుద్వతిగారు పలకరించి, కొందరు అమ్మాయిల్ని కూడా పంపారు చెట్లనీ, పిట్టలనీ చూపించమని. పదవతరగతి చదువుతున్న పిల్లలు వాళ్ళు. ఒకరిద్దరు పిల్లలు పలకరించబోయి, నా ముక్తసరి మాటలతో దూరం జరిగారు. సూర్యోదయం బావుంది కదా అన్నారు, నవ్వుతూ తలూపాను.

కొంత సమయం చెట్లూ, పిట్టలూ, జయతీ, పిల్లలూ, లోహీ ఒక లోకమై తిరుగుతూ వుంటే, వారిలో కదలాడే సంతోషాలని గమనిస్తూ తిరిగాను. ఉన్నట్లుండి, లోహీ పిల్లలతో, ఈయన పెద్దకవి తెలుసా, కవిత్వం చదవమని అడగండి అన్నారు. కవిత్వం అనగానే సాధారణంగా అందరూ ఎలా ఆందోళన పడుతుంటారో దశాబ్దాలుగా చూస్తున్నాను గనుక, నన్నూ, కవిత్వాన్నీ ఎలా గట్టెక్కించాలా అని ఆలోచిస్తూ, పిల్లలతో, చదవటం సరే కానీ, ముందు కవిత్వమంటే ఏమిటో చెబుతాను అన్నాను. చెప్పండి, చెప్పండి అని పిల్లలంటూ ఉండగా అక్కడే ఉన్న కుటీరంలో అందరం కూర్చున్నాము.

కవిత్వమంటే కొత్తగా చూడటం, చూసింది కొత్తగా చెప్పటం, ఇందాక సూర్యుడిని చూసినప్పుడు మీలో ఒకరు బావుంది కదా అన్నారు నాతో, నాకు ఏమనిపించిందో తెలుసా అప్పుడు, నిర్మలమైన ఆకాశంలో ఎవరో ఒక బంగారు బిందువుని చేజార్చుకొని వెళ్ళిపోయారు అనిపించింది. పిల్లల ముఖాలు ఒక్కసారిగా వెలిగాయి ఆ మాటకి. ఇక దారి దొరికింది, కవిత్వం గురించి వాళ్లకి అర్థమయే మాటల్లో చెబుతూ, కవిత్వం చదువుతూ, వివరిస్తూ ఒక అరగంట గడిచింది. లోహీ మీ ప్రయాణం ఫలించిందా అన్నారు, నా ప్రయాణం నిన్న ఇక్కడ అడుగుపెట్టగానే ఫలించింది, ఇప్పుడు మరింత బాగా హృదయం నిండింది అన్నాను. తీసుకోవటమే కాని, ఇవ్వలేకపోయాను కదా అనిపించింది అప్పటివరకూ.

క్లాసులు మొదలయ్యాక, మాకు కేజీ క్లాసులు చూపమని ఒకర్ని పంపించారు మరుద్వతిగారు. క్లాసంతా చుట్టూరా బ్లాక్ బోర్డ్. బోర్డుపై, ఒక్కో విద్యార్థికీ కొంత చోటు. క్లాసు మధ్యలో గుండ్రటి బల్లలూ, చుట్టూ నాలుగైదు కుర్చీల్లో తీక్షణంగా ఏదో పనిచేసుకొంటూ పిల్లలూ. అంకెలూ, బొమ్మలూ, అక్షరాలూ వాళ్లకిచ్చిన పరికరాల్లో తోచినట్టు సర్దుతున్నారు. ఇదే కదా గిజుభాయి కల అనిపించింది.

భోజనం తరువాత వెళ్తానని చెప్పాను, బయల్దేరేముందు మరుద్వతిగారికి నా పుస్తకాలు ఇచ్చాను. హృదయం నిండిందండీ, ఇక్కడికి రావటానికి ఇది మొదలు మాత్రమే అని చెప్పాను. ఎండకీ, గాలికీ, పిల్లలకీ, కవికీ ఎవరి అనుమతులూ, ఆహ్వానాలూ అవసరం లేదు.
. . .
రెండురోజుల తరువాత మంగాదేవిగారు ఫోన్ చేసారు. చాలా బాగా రాసారు కవిత్వం అని వాక్యాలని ఉదాహరిస్తూ చెబుతున్నారు. నేను మీలా చెప్పలేను, రాయలేను మరి అన్నారు. నేను మీ పని చేయగలిగి ఉంటే, కవిత్వం రాయకపోయినా పర్లేదమ్మా అన్నాను.

పాతికేళ్ళుగా ఎన్నివందల జీవితాలని నిలిపారామె, యాభై ఏళ్ళుగా ఎన్ని వేల హృదయాలకి జీవితాన్ని ప్రేమించటం నేర్పారు. చీకటిని తిడుతూ, కాలక్షేపం చేసే మనుషుల మధ్య నిలిచి, ఎన్ని దీపాలు వెలిగించారు.

ఇదీ వారి వెబ్ సైట్ : http://www.chetanacharity.org/

01 జనవరి 2018

నిద్రలో..


1

నిద్రలో ఎక్కడుంటావు నువ్వు

మెలకువలో నీ దేహాన్ని మోసీ మోసీ అలసిపోయాక
దానిని ఎక్కడకు విసిరేసి, ఎటు వెళ్ళిపోతావు

సృష్టికి పూర్వం ఉన్న ఏ శీతల నిశ్శబ్ద ప్రశాంతతలోకి
నిదురించేవేళల రహస్యంగా ప్రవేశిస్తావు

గాయపరిచే ప్రపంచాన్ని చెరిపేసి,
భౌతిక వ్యాకరణానికి లొంగని రంగుల లోకాలని
నీ నిశ్శబ్దసీమలో ఎగురవేస్తూ ఆడుకొంటావు

2

మెలకువ ఉత్త ఉలికిపాటు
చిరంతన శాంతిలో రేగే కలకలం వంటివీ దృశ్యాలు, శబ్దాలు
రేగిన అలలన్నీ అలసిపోయి, విశ్రమించేవేళ
ఏ దయాపూర్ణ శూన్యం పొగమంచులా సమస్తాన్నీ కప్పుతోంది

3

మృత్యువు లాంటి గాఢనిద్రకీ,
సుషుప్తి లాంటి మృత్యువుకీ జీవులపై ఎంత దయ
ఊహలాంటి జీవితానుభవంలోంచి విస్మృతిలోకి తీసుకెళ్ళి   
విరిగిన నవ్వుల్నీ, కన్నీళ్ళనీ శూన్యంలో ఒంపుతుంది 

శీతలరాత్రి తోసుకువచ్చే చీకటి అలలాంటి నిద్రలోకి
వాళ్ళని అమాంతం విసిరేసి లాలనగా నవ్వుతుంది 

4

చాలు అన్న పదం చివర ఏముందో ఎప్పుడన్నా చూసామా

చూరునుండి చివరిబిందువు జారిపోయాక
గాలితెర ఒకటి ఇక ఇక్కడేమీ లేదని చెప్పి వెళ్ళాక
వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి, కాలపత్రంపై గాఢమైన నిట్టూర్పు సంతకం చేసాక 
నీదైన ఏకాంతం కమ్ముకొని, అడవినీడల దుఃఖపుశాంతిలో విడిచి వెళ్ళాక
చాలు అన్న పదం చివర
పూవులో ఒదిగిన తేనెకణం లాంటి శాంతి మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది

నిద్రలో నీ జీవితం ఎటుపోయిందో
ఈ చివరికి చేరినపుడు, బహుశా, తటాలున తెలుస్తుంది 

5
అంతే, ఇక చాలు కదా..


ప్రచురణ: 'వివిధ' ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక 1.1.2018
http://epaper.andhrajyothy.com/c/24995636

30 డిసెంబర్ 2017

మరోసారి చలంగారు..

పదిహేడేళ్ళ వయసులో చలం పరిచయం. కవిత్వం ఇంకా బాగా రాయాలనుకొంటూ, మహాప్రస్థానం పుస్తకం తెరిచినపుడు ముందుమాటలో పరిచయమయ్యాడు. ఎవరీయన, ఈ వేగమేమిటి, మాటల్లో తొణికిసలాడుతున్న నిజాయితీ ఏమిటి, ఆలోచనలో నైశిత్యమేమిటి.. ఇలా అనుకోగల స్పష్టత అప్పటికి లేకపోయినా, ఇలా అనిపించే విభ్రాంతి కలిగింది.
తరువాత చాలాకాలం చలం, శ్రీశ్రీలు జోడుగుర్రాల్లా హృదయంలో దౌడుతీసారు. వారి రచనలు దొరికినవల్లా ఆతృతగా చదువుకొనేవాడిని. ఎందుకు చదువుతాం అలా. అక్కడ కనిపించే వాక్యాల్లో మన ఆత్మ ఏదో ప్రతిఫలించినపుడు అలా వెదుక్కొంటాం మాటలకి.
ముప్పై ఏళ్ళు పైగా గడిచింది. ఇపుడు శ్రీశ్రీ పై ఏమీ ఆసక్తిలేదు, చలం కూడా. ఆ మధ్య మ్యూజింగ్స్ తెరిచి చదవబోతే, పేలవంగా తోచింది. ఇలా అంటే చలం మతస్తులకి కోపం రావచ్చు, చలం ఉంటే మాత్రం తప్పక సంతోషిస్తాడు. ఏ భావజాలమైనా రిజిడ్ గా మారటం నుండే మతం లేదా ఫాసిజం పుట్టుకొస్తుంది. జీవితం ప్రవాహ సదృశం. దాని వేగాన్ని, ఇప్పటికైతే, మనిషి అందుకోలేదనే నాకనిపిస్తుంది. చలం వల్ల నాకు కలిగిన ప్రయోజనాలన్నిటినీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జీవితం పట్ల నాదైన మెలకువ తెచ్చుకోగల ధైర్యాన్ని పొందానని చెప్పాలి.
వివరంగా చెప్పాలంటే ఒక్క చలం లో అనేక చలాలున్నారు. వాళ్ళు ఇవాల్టి హిపోక్రాట్స్ లో ఉండే బహుముఖాల మనుషులుకాదు. తనలోని బహుముఖాల్తో విశ్రాంతి లేకుండా పోరాడిన చలం, చలంలోని ముఖ్యమైన చలం. తనలోని అసత్యానికీ, సత్యానికీ, సౌందర్యానికీ, వికారానికీ, మంచికీ, చెడుకీ మధ్య జీవితమంతా ఘర్షణ పడ్డాడు. ఎంత బాధ కలగనీ బయటివాళ్ళవల్లా, తనవల్లా తనకి. విలువలనే గెలిపించుకోవాలని తపన పడ్డాడు. విలువలంటే మంచీ, సౌందర్యమూ, సత్యమూ. ఆ ఘర్షణలోంచి దొరిలిన ముత్యాలే చలం మాటలు, చాలా సందర్భాల్లో. చాలా సందర్భాల్లో తానేమి రాయనక్కర్లేదో అవికూడా రాసాడాయన. కీర్తిలో సింహభాగం ఆయనకి వాటివల్లే దక్కింది.
ఇక, నాకు నచ్చిన చలాలు ముగ్గురు. 1. మ్యూజింగ్స్ చలం (తక్కిన వ్యాసాల పుస్తకాలు ప్రేమలేఖలు, స్త్రీ, బిడ్డలశిక్షణ కూడా) ఈయనను ముఖ్యంగా మేథావి చలం అనవచ్చు. 2. గీతాంజలి చలం (టాగోర్ తో పాటు ఉమర్ఖయ్యాం అనువాదాలు కూడా) ఈయన కవి చలం. 3. అరుణాచల చలం (భగవాన్ స్మృతులు, వెలుగురవ్వలు మొదలు అరుణాచలం నుండి రాసిన రచనలు) ఈయన అన్వేషకుడు చలం. ఈ ముగ్గురు చలాలూ ఆయా తరుణాల్లో వరుసగా నాకు పరిచయమై నాకిక వేరే తోచకుండా చేసారు. ఇక వివరంగా రాయాలనిపించట్లేదు.. చాలేమో.
చలమే లేకపోతే.. అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. అరుణాచలంలో చలం సమాధి ముందు నిలుచున్నపుడు ఆగకుండా ఒకటే కన్నీరు. ఇప్పుడు కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు.

02 డిసెంబర్ 2017

గాలి కదిలినా

గాలికి గుమ్మంతెర కదిలినా
చెట్ల ఆకులు జలజలా రాలినట్టు
నువ్వు కవిత్వమై రాలవచ్చు

గాలిలో గాలి మాత్రమే ఉన్నట్టు
శబ్దంలో శబ్దం మాత్రమే ఉన్నట్టు
కదలికలో కదలిక మాత్రమే ఉన్నట్టు
నీలో జీవితం మాత్రమే ఉంటే 

గుమ్మంతెర కదిలినా
నువ్వు జీవితమై స్పందించవచ్చు 

మరేమీ కాని జీవితానివి మాత్రమే అయినప్పుడు
మరేమీ కాని స్వేచ్చవి మాత్రమే అయినప్పుడు
వెర్రిబాగుల ఆనందానివై మిగిలినప్పుడు

గుమ్మంతెరలా గాలి కదిలినా
నువ్వు బోలెడు ఆశ్చర్యానివి కావచ్చు
క్షణాన్ని చిట్లించుకొని కాంతిలోకి ఎగిరిపోవచ్చు

19.8.2016
_______________________

బివివి ప్రసాద్ పుస్తకాలు కినిగే.కాం నుండి ఫ్రీ డౌన్లోడ్ కి

బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం, హైకూల పుస్తకాలన్నీ 
ఇప్పుడు కినిగే.కాం నుండి ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును.
కవి అన్ని రచనల కోసం ఇదీ లింక్ : 

మొదటి వచన కవితాసంపుటి 'ఆరాధన' (సవరించిన ప్రతి) కోసం : 

రెండవ వచన కవితాసంపుటి 'నేనే ఈ క్షణం' కోసం : 

మూడవ వచన కవితాసంపుటి ' ఆకాశం' కోసం : 

నాలుగవ వచన కవితాసంపుటి 'నీలో కొన్నిసార్లు' కోసం : 

మూడు హైకూ సంపుటాలు
'దృశ్యాదృశ్యం' 'హైకూ' 'పూలురాలాయి' ల సమగ్రసంపుటి కోసం : 

ఈ కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించటానికి ఉపకరించే, ప్రసిద్ధకవి 'సౌభాగ్య' రచన 
'తాత్వికభావాల తన్మయత్వం బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం' కోసం : 

అంతర్ముఖీనత, తాత్విక చింతన కలిగిన మిత్రులకి 
ఈ కవిత్వం శాంతినీ, కాంతినీ ఇవ్వగలదని ఆశిస్తున్నాను.

13 ఫిబ్రవరి 2017

మనస్సుకీ, హృదయానికీ భేదమేమిటి?

వేర్పాటు భావమే మనస్సు, ఏకత్వ భావమే హృదయం.
మనస్సు భయాన్నీ, కోరికనీ పుట్టిస్తుంది,
హృదయంనుండి ప్రేమా, పంచుకోవటం వికసిస్తాయి.
హృదయం ఆనందాన్ని మిగిల్చే బాధ కలిగిస్తే,
మనస్సు బాధని మిగిల్చే సంతోషాన్నిస్తుంది.
నువ్వు కదిలినపుడు మనస్సువి, నిశ్చలంగా ఉన్నపుడు హృదయానివి.
నేను అది, నేను ఇది అనే భావాలే మనస్సు, 
'నేను' అనే స్వచ్చమైన స్పురణయే హృదయం.

పరిశీలించుకొని చూస్తే 
మనస్సుగా ఉన్నపుడు భారంగా, యాంత్రికంగా, నిద్రాణంగా ఉంటాం.
మనపట్లా, లోకం పట్లా మన చూపు నకారాత్మకంగా, వినిర్మాణంతో ఉంటుంది. 
మనం హృదయంగా ఉన్నపుడు అందంగా, తేలికగా, సృజనాత్మకంగా ఉంటాం.
మన చూపు గుణాత్మకంగా, నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది.

మనస్సు నుండి వ్యాఖ్యానిస్తే,
మన జీవితం, మనస్సుకీ, హృదయానికీ నడుమ జరిగే యుద్ధం, 
హృదయం నుండి వ్యాఖ్యానిస్తే,
పోలికేలేని ఒక శ్రావ్య జీవన గీతం.


What is the difference between mind and heart?

A sense of separation is mind, 
Sense of oneness is heart.
Mind generates fear and desire, 
Heart flowers with love and sharing. 
Heart produces joyful pain and mind produces painful joy. 
You are mind, when you move; heart, when you are still.
I am that or this is mind, Pure sense of 'I' is heart.

If we observe ourselves,
When we are mind,
we feel heaviness, boredom, sleepy.
We remain negative and destructive towards ourselves and others.

When we are heart,
we feel lighter, creative and beauty.
We remain positive and constructive.

And all our life is, 
continues battle between our mind and heart,
when we comment from mind.
an unique melodious song of life
when we comment from heart.