02 ఆగస్టు 2014

మనమంతే..

నది ఒడిలో సేదదీరుదామని వెళ్లి
కదులుతున్న పడవగదిలో
అందరమూ కబుర్లు చెప్పుకొంటూ గడిపాం రోజంతా

సంధ్య వాలేసరికి
కబుర్లలోంచి, గదిలోంచి, నదిలోంచి
బయటకు నడిచాం ఎవరిదారిన వాళ్ళం

మనమంతే -

నదినీ, జీవితాన్నీ
ప్రేమించడమెలానో మాట్లాడుకొనే సందడిలో
ప్రేమించడం మరిచిపోయి పడవదిగి వెళ్ళిపోతాము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి