02 ఆగస్టు 2014

ఈ-పుస్తకం: బివివి ప్రసాద్ హైకూలు

    హైకూ సంపుటాలు 1994 - 99 మధ్యకాలంలో రాసినవి.
 
    హైకూ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆంతరిక మౌనాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చే పదచిత్రం. హైకూ చదివాక హృదయం మేలుకొన్న అనుభవం కలగాలి. ధ్యానం చేస్తున్నట్టూ, ప్రశాంతత కలిగినట్టూ అనిపించాలి. తనలోని నిర్మలమైన తాను తెలియాలి.

    మొదటి సంపుటి 'దృశ్యాదృశ్యం' నాటికి రేఖామాత్రంగా అర్థమైన హైకూ తత్వం, రెండవ సంపుటి 'హైకూ', మూడవ సంపుటి 'పూలురాలాయి'ల నాటికి మరింత స్పష్టంగా అర్థమైందనుకొంటాను. ఈ క్రమంలోనే వస్తువూ, అభివ్యక్తుల పరంగా కూడా నా హైకూలలో మార్పు గమనించవచ్చును.

    జీవితసారంలోకి ప్రశాంతంగా ప్రవేశించేందుకు చదివిచూడండి.

BVV Prasad Haiku by Bollina Veera Venkata Prasad

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి