16 ఆగస్టు 2011

అగరువత్తుల అమ్మాయి

అగరువత్తుల పెట్టెలు పట్టుకొని
ఒక చిన్నారి పాప, తన తమ్ముడితో  నా దగ్గరకు వచ్చింది
'రెండుకొంటే ఒకటి ఫ్రీ, తీసుకోండి' అంది
తీసుకొన్నాను

వాటికి అంత పరిమళం ఉండదు
కొన్ని క్షణాలు ఆ చిన్నారులలో వీచే సంతోష పరిమళాలు
నాకు అగరు వాసనల కంటే ఎక్కువ ఇష్టం

పక్కన ఉన్న మిత్రుడు నా తెలివి తక్కువ కొనుగోలును కనుగొన్నాడు
'అవి మంచి వాసన రావు' అన్నాడు
అతనితో అన్నాను
'అంతర్జాతీయ రంగునీళ్ళ వ్యాపారుల దగ్గర కంటే
ఈ పిల్లల దగ్గర మోసపోవటం నాకు తృప్తినిస్తుంది' అని

ఏం చెప్పాలి మరి
'తెలివిగా, నిర్దయగా ఉండటం కంటే
తెలివితక్కువగా, దయగా ఉండటం మంచిది' అంటే 
అతనికి అర్ధమౌతుందా
 

3 కామెంట్‌లు: