22 ఆగస్టు 2011

ఎండుటాకుల మీద నడక

పక్క కుదరదు. కలలు పట్టవు
రెప్పలకింద సూర్య బింబం మెరమెర లాడుతుంది

ప్లాస్టిక్ పూలని తాకి గాలి గాయపడుతుంది
నాగరికుడు వాడిపోడు. వికసించనూ లేడు

సంభాషణలో కొత్త వాక్యం, పదం, లేదా ఉచ్ఛారణ
నవ్వే చూపు రెక్క ముడిచి ఆలోచనపై వాలుతుంది

కొయ్య స్పర్శ లూ, కొయ్య మాటలూ,
కొయ్యబారిన చెట్లకి పూలు పూయవు

నమ్మకాల బుడగలకి సూది స్పర్శ
కలల రంగులు ముడుచుకు పోతాయి

కన్నీరు రాని దు:ఖం, కోపం రాని దు:ఖం,
కెరటాన్ని మడిచి లోయలోకి విసురుకొన్న దు:ఖం

ఏ కారణమూ, ఏ ఉద్వేగమూ శాశ్వతంగా ఆదుకోవు
దొరికిన శబ్దాలు పట్టుకొని ఎటో ఈదుతుంటాం 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి