18 ఆగస్టు 2011

కొవ్వొత్తి

గది అంతా కాంతి నిచ్చే ఈ జ్వాలకి
చిక్కని కాంతి చర్మం ఒక సరిహద్దు

విత్తనం లాంటి వత్తిని
పారదర్శకంగా దాచుకొంది ఈ కాంతి ద్రాక్ష

వణికి వణికీ కదలని కాంతి ఏ చలికి గడ్డ కట్టింది

ఇంతలో రూపాంతరమై
జారుతున్న చినుకులా మృదువుగా మొనతేలింది

ఏ పిల్లాడు చెక్కాడు
ఈ కాంతి ముల్లును ఇంత సూటిగా

ఈ కొవ్వొత్తికి పొడవునా నీడ ఉంది కాని
నీడకి కాంతి రేఖలేదు

ఆర్పివేశాక చూస్తే
కొవ్వొత్తి టేబుల్ మీద ఉండిపోయింది
నీడని వెంటబెట్టుకొని కాంతి ఎటో వెళ్ళిపోయింది

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి